Grote-Ringlaan 13
1070 Anderlecht

Gewestelijke referentie CL2/598172
Gemeentelijke referentie PE 66/2016
Gebruikersnaam 598172
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt
 Openbaar onderzoek van maandag 3 januari 2022 tot maandag 17 januari 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
het verder uitbaten van overdekte parkeerplaatsen, stookolietank en verwarmingketel

Voorwerp van de aanvraag

Niet meegedeeld

Chronologie

Fase Datum
Indiening 13-04-2016
Begin van openbaar onderzoek 03-01-2022
Einde van openbaar onderzoek 17-01-2022
Betekening van de beslissing 21-06-2022

Adviesverlenende instanties

Geen adviesverlenende instantie vermeld

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
13-01-2022 01/CL3/1828328 28-01-2022
13-04-2016 CL2/598172 21-06-2022
08-12-1953 PU/316869 08-12-1953

Tijdslijn