#}

Jean-Baptiste Lepagestraat 31
1150 Sint-Pieters-Woluwe

Openbaar onderzoek afgerond

Regularisatie van de achterbouw en aanleg van een extra wooneenheid

Sint-Pieters-Woluwe
Wettelijke basis

Andere

Openbaar onderzoek

van maandag 29 augustus 2022 tot maandag 12 september 2022

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Handelszaak 0 m² 58 m² 58 m² 58 m²
Huisvesting 306 m² 185 m² 185 m² -121 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 19/PU/1792915
Gemeentelijke referentie 2021/253
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 02-08-2021
Bijkomende elementen 23-08-2022
Volledig dossier 29-04-2022
Begin van openbaar onderzoek 29-08-2022
Einde van openbaar onderzoek 12-09-2022
Overlegcommissie 22-09-2022
 Opschorting (Gewijzigd project) 25-10-2022
 Einde van de opschorting 15-05-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 15-05-2023
Betekening van de beslissing 24-05-2023
Geldigheid van de vergunning 22-05-2026
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens