Hertogstraat 92-94
1150 Sint-Pieters-Woluwe

Gewestelijke referentie 19/PFD/1860865
De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
Bijkomende verplichting die sommige vergunningen inhouden. In dat geval is de afgifte van de vergunning afhankelijk van de uitvoering of de betaling van lasten. De lasten kunnen in natura (bouwwerken) of in contant geld (storting van een geldsom) geëist worden. Lijst van de stedenbouwkundige lasten
De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
 Openbaar onderzoek van donderdag 9 maart 2023 tot zaterdag 8 april 2023. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits vervult deze rol. U kunt ook op maat gemaakte waarschuwingen ontvangen.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk

Voorwerp van de aanvraag

Verandering van de bestemming van een kantoorgebouw tot woningen (Tervurenlaan), afbraak van twee huizen en verbouwen van woongebouw (Hertogstraat).

Chronologie

Fase Datum
Indiening 09-11-2022
Volledig dossier 23-12-2022
Begin van openbaar onderzoek 09-03-2023
Einde van openbaar onderzoek 08-04-2023
Overlegcommissie 20-04-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 05-05-2023
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

BUV
KCML
DBDMH
Plain-Pied
Gemeentecollege
Overlegcommissie

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Kantoor 2.115 m² 0 m² Te bepalen
Huisvesting 474 m² 4.714 m² Te bepalen

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
02-09-2019 19/PU/1724209
08-09-2017 PU/650743 20-12-2017
03-05-2013 PU/487598 26-11-2013

Tijdslijn