#}

Herbert Hooverlaan 194
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Openbaar onderzoek afgerond

Regulariseren van de vervanging van de voordeur en de garagedeur, isoleren van de voorgevel, de achtergevel en het dak, slopen van de terras aan de achterkant et bouwen van een trap aan de tuin, vervangen van de vensters en renoveren van de ééngezinswoning

Sint-Lambrechts-Woluwe
Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 18 april 2024 tot donderdag 2 mei 2024

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 324 m² 330 m² Ontbrekend gegeven 6 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 18/PU/1926954
Gemeentelijke referentie PU/1926954/2023
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 20-12-2023
Bijkomende elementen 11-03-2024
Volledig dossier 22-03-2024
Begin van openbaar onderzoek 18-04-2024
Einde van openbaar onderzoek 02-05-2024
Overlegcommissie 17-05-2024
Betekening van de beslissing 27-06-2024
Geldigheid van de vergunning 27-06-2027
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens