#}

Pontonnierstraat 13
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Openbaar onderzoek afgerond

Afbreken van de bestaande bijgebouwen, bouwen van een uitbreiding op de gelijkvloerse verdieping en isoleren van de achtergevel van het gebouw

Sint-Lambrechts-Woluwe
Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van woensdag 15 maart 2023 tot donderdag 13 april 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 226 m² 227 m² Ontbrekend gegeven 1 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 18/PU/1868365
Gemeentelijke referentie PU/1868365/2023
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 13-01-2023
Bijkomende elementen 14-02-2023
Volledig dossier 07-03-2023
Begin van openbaar onderzoek 15-03-2023
Einde van openbaar onderzoek 13-04-2023
Overlegcommissie 28-04-2023
Betekening van de beslissing 08-06-2023
Begin van de werken 04-03-2024
Geldigheid van de vergunning 08-06-2026
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens