#}

Vootstraat 16
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Openbaar onderzoek afgerond

Wijzigen en uitbreiden van een horeca zaak op het gelijkvloers, inrichten van een duplexwoongelegenheid op de verdiepingen, wijzigen van de voorgevel en inrichten van een dakkapel aan de voorzijde van het dak van het gebouw

Sint-Lambrechts-Woluwe
Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 9 maart 2023 tot donderdag 23 maart 2023

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 18/PU/1852417
Gemeentelijke referentie PU/1852417/2022
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 17-08-2022
Bijkomende elementen 23-12-2022
Volledig dossier 06-02-2023
Begin van openbaar onderzoek 09-03-2023
Einde van openbaar onderzoek 23-03-2023
Overlegcommissie 07-04-2023
Betekening van de beslissing 20-06-2023
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens