Woluwedal 58
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Gewestelijke referentie 18/PFD/1826698
Gemeentelijke referentie PUFD/1826698/2022
Gebruikersnaam 1826698
de gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van woensdag 18 mei 2022 tot donderdag 16 juni 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Slopen van een kantoorgebouw, bouwen van een nieuwe gebouw van 42 woningen met kantoren op de het gelijkvloers en herinrichtingen van een bestaande parkeergarage in de kelder

Chronologie

Fase Datum
Indiening 22-12-2021
Bijkomende elementen 03-03-2022
Begin van openbaar onderzoek 18-05-2022
Einde van openbaar onderzoek 16-06-2022
Overlegcommissie 05-07-2022
 Opschorting (Gewijzigd project) 19-07-2022
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

Gemeentecollege
Overlegcommissie

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Kantoor 4.284 m² 1.089 m² Te bepalen
Last (1.089,00 x 0,00 €) 0,00 €
Huisvesting 0 m² 4.792 m² Te bepalen
Last (4.284,40 x 0,00 €) 0,00 €
Andere 1.882 m² 1.810 m² Te bepalen

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
28-09-2020 18/IPEPLP/1761406 01-06-2022
15-10-2019 18/IPE/1728874 03-12-2019
08-10-2008 PU/540544 05-02-2009
Ontbrekend gegeven PU/534793 03-12-1985

Tijdslijn