#}

Marcel Thirylaan 14
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Openbaar onderzoek afgerond
Wettelijke basis

Uitbating van een woongebouw

Openbaar onderzoek

van woensdag 13 september 2023 tot donderdag 12 oktober 2023

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 18/IPE/1851223
Gemeentelijke referentie PE/1851223/2023

aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt

Subtype
Milieuvergunning

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 05-08-2022
Volledig dossier 27-07-2023
Begin van openbaar onderzoek 13-09-2023
Einde van openbaar onderzoek 12-10-2023
Overlegcommissie 27-10-2023
Betekening van de beslissing 07-12-2023
Begin van de werken 07-12-2023
Geldigheid van de vergunning 11-12-2038
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
  • Overlegcommissie
Meer technische details

Voor de afgeleverde milieuvergunningen en volledig verklaarde aanvragen, raadpleeg ook de kaart van de milieuvergunningen en de kaart met zendantennes.

Openbare gegevens