#}

Vorstlaan 23
1170 Watermaal-Bosvoorde

Openbaar onderzoek afgerond

De bovengronds gelegen delen van een kantoorgebouw afbreken en 4 gemengde gebouwen van 165 appartementen, 5 ruimten bestemd voor liberale beroepen, één polyvalente ruimte en de uitbating van 319 overdekte parkings, generatoren en ventilatoren en 237 emplacements de parking.

Urban.brussels
Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed (cf.Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Openbaar onderzoek

van maandag 26 augustus 2019 tot dinsdag 24 september 2019

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Kantoor 24.563 m² 574 m² 574 m² -23.989 m²
Huisvesting Niet meegedeeld 16.713 m² 16.713 m² 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 17/PFU/613711
Gemeentelijke referentie 02/PFD/613711/
Versie 2
Referentie gemengd karakter PE/1A/2016/614538

gemengde vergunning: gelijktijdige behandeling van de stedenbouwkundige vergunning en van de milieuvergunning

Subtype
Unieke stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door de GA

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 18-10-2016
Begin van openbaar onderzoek 26-08-2019
Einde van openbaar onderzoek 24-09-2019
Overlegcommissie 17-10-2019
Betekening van de beslissing 12-03-2020
Begin van de werken 08-11-2021
Geldigheid van de vergunning 12-03-2023
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
  • Overlegcommissie
  • Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens