Aartshertogenlaan 73
1170 Watermaal-Bosvoorde

Gewestelijke referentie 17/PFU/1785205
Gemeentelijke referentie 17/PFU/1785205/
Gebruikersnaam 1785205
de gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van maandag 3 januari 2022 tot maandag 17 januari 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Een veranda vervangen

Chronologie

Fase Datum
Indiening 04-05-2021
Bijkomende elementen 14-09-2021
Begin van openbaar onderzoek 03-01-2022
Einde van openbaar onderzoek 17-01-2022
Overlegcommissie 08-02-2022
 Opschorting (Gewijzigd project) 25-02-2022
 Einde van de opschorting 27-04-2022
Betekening van de beslissing 27-04-2022

Adviesverlenende instanties

KCML
Gemeentecollege
Overlegcommissie
Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 128 m² 130 m² Ontbrekend gegeven

Overzicht van de aanvragen

Op de gelijkaardige locatie is er geen vergunningsaanvraag

Tijdslijn