Terhulpsesteenweg 173
1170 Watermaal-Bosvoorde

Gewestelijke referentie 17/PFD/1800855
Gemeentelijke referentie 17/PFD/1800855/
Gebruikersnaam 1800855
de gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van maandag 24 januari 2022 tot maandag 7 februari 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Andere Plaatsen van een of meerdere reclame-inrichting(en)

Voorwerp van de aanvraag

Het installeren van een videoscherm voor de ambassade van Korea

Chronologie

Fase Datum
Indiening 30-09-2021
Bijkomende elementen 17-11-2021
Begin van openbaar onderzoek 24-01-2022
Einde van openbaar onderzoek 07-02-2022
Overlegcommissie 22-02-2022
Betekening van de beslissing 18-03-2022

Adviesverlenende instanties

Gemeentecollege
Overlegcommissie

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
24-03-2021 17/PFD/1780736 13-08-2021

Tijdslijn