Stallestraat 101
1180 Ukkel

Gewestelijke referentie 16/SFD/1826155
Gebruikersnaam 1826155
de gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van donderdag 19 mei 2022 tot donderdag 19 mei 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Verbouwing van een bestaand gebouw tot commercële ruimte met een totale oppervlakte van 999m2, conform het bestaande verkavelingsplan

Chronologie

Fase Datum
Indiening 06-11-2021
Betekening van de beslissing 22-12-2021

Adviesverlenende instanties

Geen adviesverlenende instantie vermeld

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
03-05-2022 16/PU/1841500
03-06-2021 16/PU/1789520
06-12-2017 16/PFD/658879
06-12-2010 PU/340386
Ontbrekend gegeven PU/340485
Ontbrekend gegeven PU/343356
Ontbrekend gegeven PU/346351
Ontbrekend gegeven PU/346929
Ontbrekend gegeven PU/372042

Tijdslijn