#}

Basculestraat 25-27
1180 Ukkel

Openbaar onderzoek afgerond

Twee bestaande gebouwen onder een dak, nr. 25 en nr. 27, verbouwen, het dak wijzigen, de achtergevel isoleren en een extra woning bouwen op het dak van nr. 27

Ukkel
Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 27 april 2023 tot donderdag 11 mei 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Handelszaak 70 m² 0 m² 0 m² -70 m²
Kantoor 0 m² 46 m² 46 m² 46 m²
Huisvesting 700 m² 850 m² 850 m² 150 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 16/PU/1893194
Gemeentelijke referentie 16-46906-2023
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 02-03-2023
Volledig dossier 17-04-2023
Begin van openbaar onderzoek 27-04-2023
Einde van openbaar onderzoek 11-05-2023
Overlegcommissie 31-05-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 04-07-2023
 Einde van de opschorting 04-08-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 04-08-2023
Betekening van de beslissing 18-10-2023
Geldigheid van de vergunning 18-10-2026
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens