#}

Bonapartelaan 39
1180 Ukkel

Openbaar onderzoek afgerond

Een eengezinswoning verbouwen en uitbreiden: een bijgebouw creëren op de tuinverdieping aan de achtergevel, bedekt met een plat groendak, de bel-etage herinrichten, het dak isoleren en een dakkapel aan de achtergevel bouwen om de zolderverdieping te benutten

Ukkel
Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van maandag 12 juni 2023 tot maandag 26 juni 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 165 m² 195 m² 192 m² 27 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 16/PU/1891892
Gemeentelijke referentie 16-46887-2023
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 17-02-2023
Bijkomende elementen 29-09-2023
Volledig dossier 08-06-2023
Begin van openbaar onderzoek 12-06-2023
Einde van openbaar onderzoek 26-06-2023
Overlegcommissie 05-07-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 23-08-2023
 Einde van de opschorting Te bepalen
Volledig dossier (Gewijzigd project) 19-10-2023
Betekening van de beslissing 15-11-2023
Begin van de werken 19-02-2024
Geldigheid van de vergunning 15-11-2026
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens