#}

Coghenlaan 145
1180 Ukkel

Openbaar onderzoek afgerond

In overeenstemming brengen van de wijzigingen van de gevelvensters, van een dakvenster en aanleg van een terras en wijzigen van de voorgevel, uitbreiden van een dakvenster in een dragende muur en slopen van een schoorsteen

Ukkel
Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van dinsdag 16 mei 2023 tot dinsdag 30 mei 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 258 m² 258 m² 258 m² 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 16/PU/1871086
Gemeentelijke referentie 16-46868-2023
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 08-02-2023
Bijkomende elementen 07-04-2023
Volledig dossier 11-05-2023
Begin van openbaar onderzoek 16-05-2023
Einde van openbaar onderzoek 30-05-2023
Overlegcommissie 14-06-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 17-07-2023
 Einde van de opschorting Te bepalen
Volledig dossier (Gewijzigd project) 04-08-2023
Betekening van de beslissing 19-10-2023
Begin van de werken 30-10-2023
Geldigheid van de vergunning 19-10-2026
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens