FR    NL   

Alsembergsesteenweg 565
1180 Ukkel

  • Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architectHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Geen openbaar onderzoek

Referenties

Nova referentie16/PU/1810556
Identificatiecode1810556
Gemeentelijke referentie16-46141-2021

Chronologie

Stap Datum
Indiening 13-10-2021
Extra elementen
Ontvangstbevestiging volledig dossier
Kennisgeving van besluit

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

PERMIS MODIFICATIF 16-43576-2018 délivré en 2018, après achèvement des travaux, concernant le revêtement de façade et la modification de certaines baies.

Betrokken percelen

21616A0262/00M000

Veranderingen in vloeroppervlakten

Geen gegevens

Vergunnings geschiedenis

Stedenbouwvergunningen waarvan de geolokalisatie vergelijkbaar is met deze.

Indiening Referentie Notificatie Staat
13-07-2017 PU/644570 09-08-2018 Toegekend
05-11-2015 PU/584977 18-10-2016 Toegekend
06-12-2010 PU/364246 Geweigerd
10-11-1111 PU/363701 In onderzoek

Theoretische verwerkingstijd

Gegevens niet beschikbaar

Documenten

Geen documenten beschikbaar

Tijdlijn