FR    NL   

Ruststraat 111
1180 Ukkel

  • Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architectHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Geen openbaar onderzoek

Referenties

Nova referentie16/PU/1784697
Identificatiecode1784697
Gemeentelijke referentie16-45892-2021

Chronologie

Stap Datum
Indiening 30-04-2021
Extra elementen 14-06-2021
Ontvangstbevestiging volledig dossier
Kennisgeving van besluit

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

Transformer une maison unifamiliale avec modification du volume en toiture

Betrokken percelen

21614E0262/00F006

Veranderingen in vloeroppervlakten

Geen gegevens

Vergunnings geschiedenis

Stedenbouwvergunningen waarvan de geolokalisatie vergelijkbaar is met deze.

Indiening Referentie Notificatie Staat
PU/343449 In onderzoek

Theoretische verwerkingstijd

Gegevens niet beschikbaar

Documenten

Geen documenten beschikbaar

Tijdlijn