FR    NL   

de Foestraetslaan 33
1180 Ukkel

  • Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architectHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Geen openbaar onderzoek

Referenties

Nova referentie16/PU/1784672
Identificatiecode1784672
Gemeentelijke referentie16-45891-2021

Chronologie

Stap Datum
Indiening 30-04-2021
Extra elementen
Ontvangstbevestiging volledig dossier
Kennisgeving van besluit

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

Gegevens niet beschikbaar

Betrokken percelen

21612D0527/02K023

Veranderingen in vloeroppervlakten

Bestemming Bestaand Voorzien Geautoriseerd
Woning 391 m² 408 m² Te bepalen

Vergunnings geschiedenis

Stedenbouwvergunningen waarvan de geolokalisatie vergelijkbaar is met deze.

Indiening Referentie Notificatie Staat
21-02-2017 AA/628725 28-03-2017 Geweigerd
19-03-2010 PU/381670 06-09-2010 Toegekend
24-12-2007 PU/380096 05-06-2008 Toegekend
PU/356788 In onderzoek
PU/357349 In onderzoek
PU/357509 In onderzoek
PU/357764 In onderzoek
PU/358783 In onderzoek
PU/359898 In onderzoek

Theoretische verwerkingstijd

90 dagen

Documenten

Geen documenten beschikbaar

Tijdlijn