FR    NL   

Achille Reisdorfflaan 12
1180 Ukkel

  • Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architectHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Geen openbaar onderzoek

Referenties

Nova referentie16/PU/1779992
Identificatiecode1779992
Gemeentelijke referentie16-45805-2021

Chronologie

Stap Datum
Indiening 19-03-2021
Extra elementen
Ontvangstbevestiging volledig dossier
Kennisgeving van besluit

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

Isolation par l'extérieur de la toiture (méthode Sarking) par la mise en œuvre d'un isolant PIR de 12 cm + nouvelle couverture en tuiles terre cuite de couleur gris anthracite.

Betrokken percelen

21616G0186/00C004

Veranderingen in vloeroppervlakten

Geen gegevens

Vergunnings geschiedenis

Stedenbouwvergunningen waarvan de geolokalisatie vergelijkbaar is met deze.

Indiening Referentie Notificatie Staat
26-06-2014 PU/542602 09-06-2015 Toegekend
PU/368524 In onderzoek

Theoretische verwerkingstijd

Gegevens niet beschikbaar

Documenten

Geen documenten beschikbaar

Tijdlijn