FR    NL   

Oude Molenstraat 26
1180 Ukkel

  • Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architectHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Geen openbaar onderzoek

Referenties

Nova referentie16/PU/1778893
Identificatiecode1778893
Gemeentelijke referentie16-45790-2021

Chronologie

Stap Datum
Indiening 12-03-2021
Extra elementen
Ontvangstbevestiging volledig dossier 23-06-2021
Kennisgeving van besluit 20-09-2021

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

Gegevens niet beschikbaar

Betrokken percelen

21612D0488/00P002

Veranderingen in vloeroppervlakten

Bestemming Bestaand Voorzien Geautoriseerd
Woning 185 m² 185 m² 185 m²

Vergunnings geschiedenis

Stedenbouwvergunningen waarvan de geolokalisatie vergelijkbaar is met deze.

Indiening Referentie Notificatie Staat
10-11-1111 PU/338655 In onderzoek

Theoretische verwerkingstijd

75 dagen

Documenten

Geen documenten beschikbaar

Tijdlijn