FR    NL   

Onderlinge Bijstandstraat 143
1180 Ukkel

  • Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architectHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

Referenties

Nova referentie16/PU/1776226
Identificatiecode1776226
Gemeentelijke referentie16-45745-2021

Chronologie

Stap Datum
Indiening 19-02-2021
Extra elementen
Ontvangstbevestiging volledig dossier 09-06-2021
Begin van openbaar onderzoek 10-06-2021
Einde van het openbaar onderzoek 24-06-2021
Overlegcommissie 14-07-2021
Kennisgeving van besluit

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

Gegevens niet beschikbaar

Betrokken percelen

21016B0239/00Y006

Veranderingen in vloeroppervlakten

Bestemming Bestaand Voorzien Geautoriseerd
Woning 252 m² 278 m² Te bepalen

Vergunnings geschiedenis

Stedenbouwvergunningen waarvan de geolokalisatie vergelijkbaar is met deze.

Indiening Referentie Notificatie Staat
07-03-2017 PU/630229 29-08-2017 Toegekend
PU/343747 In onderzoek
PU/346783 In onderzoek
PU/347495 In onderzoek
PU/347619 In onderzoek
PU/348407 In onderzoek

Theoretische verwerkingstijd

160 dagen

Documenten

Geen documenten beschikbaar

Tijdlijn