FR    NL   

Gatti de Gamondstraat 112
1180 Ukkel

  • Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting zonder verplichte medewerking van een architectHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 2 van het besluit
  • Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerkHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Openbaar onderzoek

Referenties

Nova referentie16/PU/1754891
Identificatiecode1754891
Gemeentelijke referentie16-45414-2020

Chronologie

Stap Datum
Indiening 17-07-2020
Extra elementen 31-03-2021
Ontvangstbevestiging volledig dossier 22-04-2021
Begin van openbaar onderzoek 26-04-2021
Einde van het openbaar onderzoek 10-05-2021
Overlegcommissie 26-05-2021
Kennisgeving van besluit

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

verdelen van een eengezinswoning in 2 appartementen

Betrokken percelen

21616A0198/00K000

Veranderingen in vloeroppervlakten

Bestemming Bestaand Voorzien Geautoriseerd
Woning 330 m² 330 m² Te bepalen

Vergunnings geschiedenis

Stedenbouwvergunningen waarvan de geolokalisatie vergelijkbaar is met deze.

Indiening Referentie Notificatie Staat
27-01-2005 PU/378752 26-07-2005 Toegekend
PU/348972 In onderzoek
PU/349450 In onderzoek
PU/349804 In onderzoek
PU/350394 In onderzoek
PU/354435 In onderzoek

Theoretische verwerkingstijd

160 dagen

Documenten

Geen documenten beschikbaar

Tijdlijn