FR    NL   

Alsembergsesteenweg 937
1180 Ukkel

  • Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architectHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit
  • Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goedHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit
  • Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerkHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Openbaar onderzoek

Referenties

Nova referentie16/PU/1750780
Identificatiecode1750780
Gemeentelijke referentie16-45346-2020

Chronologie

Stap Datum
Indiening 08-06-2020
Extra elementen
Ontvangstbevestiging volledig dossier 31-07-2020
Begin van openbaar onderzoek 07-09-2020
Einde van het openbaar onderzoek 21-09-2020
Overlegcommissie 14-10-2020
Kennisgeving van besluit

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

het vergroten van een bestaand gebouw, veranderen van de handelsbestemming in woning en het bijvoegen van een bijlkomende wooneenheid (3 wooneenheden in het totaal)

Betrokken percelen

21616A0092/00V000

Veranderingen in vloeroppervlakten

Geen gegevens

Vergunnings geschiedenis

Stedenbouwvergunningen waarvan de geolokalisatie vergelijkbaar is met deze.

Indiening Referentie Notificatie Staat
16-01-2020 16/PU/1738300 In onderzoek
PU/363236 In onderzoek
PU/363316 In onderzoek
PU/363434 In onderzoek
PU/364456 In onderzoek
PU/364696 In onderzoek
PU/364714 In onderzoek
PU/365091 In onderzoek

Theoretische verwerkingstijd

160 dagen

Documenten

Geen document beschikbaar

Tijdlijn