FR    NL   

Sint-Jobsesteenweg 679
1180 Ukkel

  • Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architectHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

Referenties

Nova referentie16/PU/1713428
Identificatiecode1713428
Gemeentelijke referentie16-44684-2019

Chronologie

Stap Datum
Indiening 20-05-2019
Extra elementen 22-10-2019
Ontvangstbevestiging volledig dossier 30-10-2019
Begin van openbaar onderzoek 14-02-2020
Einde van het openbaar onderzoek 28-02-2020
Overlegcommissie 11-03-2020
Kennisgeving van besluit

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

het conform stellen van het bouwen van een plat dak voor de uitbreiding aan de achterkant en het scheppen van een terras op het dak

Betrokken percelen

21612D0190/00C002

Veranderingen in vloeroppervlakten

Bestemming Bestaand Voorzien Geautoriseerd
Woning 177 m² 177 m² 177 m²

Vergunnings geschiedenis

Stedenbouwvergunningen waarvan de geolokalisatie vergelijkbaar is met deze.

Indiening Referentie Notificatie Staat
04-11-2015 PU/584911 05-10-2016 Toegekend
PU/371936 In onderzoek

Theoretische verwerkingstijd

120 dagen

Documenten

Geen document beschikbaar

Tijdlijn