Vanderkinderestraat 299
1180 Ukkel

Gewestelijke referentie 16/PU/1694236
Gemeentelijke referentie 16-44335-2018
Gebruikersnaam 1694236
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van vrijdag 21 juni 2019 tot vrijdag 5 juli 2019. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Slopen en herbouwen van een gebouw met woongelegenheden en handelszaak met behoud van de gevel aan de straatkant

Chronologie

Fase Datum
Indiening 16-11-2018
Begin van openbaar onderzoek 21-06-2019
Einde van openbaar onderzoek 05-07-2019
Overlegcommissie 04-09-2019
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 372 m² 689 m² Geweigerd
Handelszaak 116 m² 116 m² Geweigerd

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
06-01-2022 16/CL2/1827518
30-08-2011 PU/406288 03-11-2011
29-04-2008 PU/380300
29-08-2007 PU/379925
Ontbrekend gegeven PU/337989 19-07-1949
Ontbrekend gegeven PU/338466 12-02-1959
Ontbrekend gegeven PU/338891 28-03-1972
Ontbrekend gegeven PU/371661
Ontbrekend gegeven PU/372400 03-10-1929

Tijdslijn