Chênaielaan
1180 Ukkel

Gewestelijke referentie 16/PFU/1824964
Gemeentelijke referentie 16-46231-2021
Gebruikersnaam 1824964
de gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van donderdag 19 mei 2022 tot donderdag 19 mei 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Plaatsen van tijdelijke evenementele installaties of tijdelijke installaties voor een werf

Voorwerp van de aanvraag

Autoriser l'installation de chantier sur une partie du parking du parc de La Sauvagère à Uccle

Chronologie

Fase Datum
Indiening 03-12-2021
Betekening van de beslissing 10-12-2021

Adviesverlenende instanties

Geen adviesverlenende instantie vermeld

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
27-07-2021 16/PFU/1795279 09-09-2021
20-07-2020 16/PFU/1755418 03-09-2020
03-07-2020 16/PFU/1753813 22-07-2020
27-02-2019 16/PFU/1704252 08-03-2019
07-06-2017 16/PFU/640091 19-07-2017
30-12-2015 C_PLP/589045 16-02-2017
Ontbrekend gegeven PU/357553
Ontbrekend gegeven PU/361705
Ontbrekend gegeven PU/361801

Tijdslijn