Stallestraat 101
1180 Ukkel

Gewestelijke referentie 16/PFD/658879
Gemeentelijke referentie 16-44175-2018
Gebruikersnaam 1511981
de gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van zaterdag 25 juni 2022 tot zaterdag 25 juni 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting zonder verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Het plaatsen van een industriele tent (een tijdelijke constructie voor 2 jaar);

Chronologie

Fase Datum
Indiening 06-12-2017
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

Geen adviesverlenende instantie vermeld

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Kantoor 4.348 m² 4.348 m² Te bepalen

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
03-05-2022 16/PU/1841500
06-11-2021 16/SFD/1826155 22-12-2021
03-06-2021 16/PU/1789520
06-12-2010 PU/340386
Ontbrekend gegeven PU/340485
Ontbrekend gegeven PU/343356
Ontbrekend gegeven PU/346351
Ontbrekend gegeven PU/346929
Ontbrekend gegeven PU/372042

Tijdslijn