#}

Egide Van Ophemstraat 108-110
1180 Ukkel

Openbaar onderzoek afgerond

Herontwikkeling van een voormalige kantoorlocatie tot een woonwijk van hoge kwaliteit met 229 woningen en gemengde functies.

11 bomen te kappen Urban.brussels
Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Het vellen of verplaatsen van een boom, of het uitvoeren van eender welke ingreep die een bedreiging kan vormen voor de overleving van een hoogstammige boom (niet aan de weg gelegen) hfdst. II en III, afdeling 7 van het besluit

Realiseren van werken van infrastructuur en/of stedelijke inrichting Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 9 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 25 augustus 2022 tot vrijdag 23 september 2022

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Handelszaak 0 m² 297 m² 272 m² 272 m²
0 m² 418 m² 1.479 m² 1.479 m²
Kantoor 14.519 m² 0 m² 0 m² -14.519 m²
Huisvesting 0 m² 24.453 m² 22.562 m² 22.562 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 16/PFD/1786113
Gemeentelijke referentie 16-46106-2021
Versie 2
Referentie gemengd karakter IPE/1B/2021/1785991
Dossier in beroep 16/GOU_PU/1867063

gemengde vergunning: gelijktijdige behandeling van de stedenbouwkundige vergunning en van de milieuvergunning

Subtype
Stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door de GA

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 11-05-2021
Begin van openbaar onderzoek 25-08-2022
Einde van openbaar onderzoek 23-09-2022
Overlegcommissie 19-10-2022
Volledig dossier (Gewijzigd project) 17-05-2022
Betekening van de beslissing 22-11-2022
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
  • Overlegcommissie
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens