FR    NL   

Winston Churchilllaan 120
1180 Ukkel


Effectenverslag

Referenties

Nova referentie16/IPETMP/1740921
Identificatiecode1740921
Leefmilieu BrusselTMP/1B/2020/1740921

Chronologie

Stap Datum
Indiening 10-02-2020
Ontvangstbevestiging volledig dossier 19-03-2020
Kennisgeving van besluit 22-03-2020

Doel

Uitbating van een asbestwerf

Vergunnings geschiedenis

Geen gegevens beschikbaar

Uitvoeringstermijn

23-03-2023

Documenten

Geen document beschikbaar

Tijdlijn