#}

Boetendaelstraat 164
1180 Ukkel

Openbaar onderzoek afgerond
Wettelijke basis

uitbating van een parking en een verwarmingsinrichting

Openbaar onderzoek

van maandag 21 juni 2021 tot maandag 5 juli 2021

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 16/CL2/1763753
Gemeentelijke referentie PE-10508-2020

aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt

Subtype
Gemeentelijke milieuvergunning klasse 2

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.

 De vergunning werd toegekend zonder dat de datum van de betekening wordt vermeld

Chronologie
Indiening 21-10-2020
Volledig dossier 18-06-2021
Begin van openbaar onderzoek 21-06-2021
Einde van openbaar onderzoek 05-07-2021
Betekening van de beslissing
Begin van de werken 14-02-2024
Geldigheid van de vergunning 19-07-2036
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
Openbare gegevens