Jerusalemstraat 91
1030 Schaarbeek

Gewestelijke referentie 15/SFD/1827337
Gemeentelijke referentie 2022/106=152/091
Gebruikersnaam 1827337
de gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van donderdag 10 maart 2022 tot donderdag 24 maart 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

In een gebouw met 1 handelszaak: - Het verhogen van het gebouw en het creëren van 3 woningen, - een half ingegraven bijgebouw in de kelder te maken, - een bijgebouw te bouwen aan de rechterzijde van de achtergevel, - een trap toevoegen aan de achtergevel, - de binnenplaats en de tuin te ontwikkelen,

Chronologie

Fase Datum
Indiening 25-12-2021
Begin van openbaar onderzoek 10-03-2022
Einde van openbaar onderzoek 24-03-2022
Overlegcommissie 07-04-2022
Betekening van de beslissing 22-04-2022

Adviesverlenende instanties

Overlegcommissie

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
02-03-2021 15/PU/1777539

Tijdslijn