#}

Paul Deschanellaan 165
1030 Schaarbeek

In een gebouw met 4 woningen, in overeenstemming brengen van de bouw van een veranda, van een binnentrap tussen het gelijkvloers en de kelderverdieping en van de wijziging van een muuropening op de achtergevel (art. 330 van de BWRO)

Schaarbeek
Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 520 m² 530 m² 530 m² 10 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PU/1866818
Gemeentelijke referentie 2022/282=208/165
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 30-12-2022
Bijkomende elementen 17-02-2023
Volledig dossier 03-04-2023
Betekening van de beslissing 08-05-2023
Begin van de werken 16-05-2023
Einde van de werken 02-06-2023
Geldigheid van de vergunning 08-05-2026
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens