#}

Verhasstraat 9
1030 Schaarbeek

Op een perceel met een voorgebouw (drie woningen) en een achtergebouw (lokalen horende bij de woningen), regulariseren van de aanleg van het koer- en tuingebied, bouwen van een dakkapel aan de achtergevel, toevoegen van twee woningen (van drie tot vijf eenheden) en uitvoeren van structurele binnenwerken

Schaarbeek
Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 363 m² 428 m² 363 m² 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PU/1863665
Gemeentelijke referentie 2022/1670=275/009
Versie 2

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 02-12-2022
Volledig dossier (Gewijzigd project) 23-10-2023
Betekening van de beslissing 04-01-2024
Begin van de werken 17-06-2024
Geldigheid van de vergunning 04-01-2027
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens