#}

Metsysstraat 65
1030 Schaarbeek

In een gebouw met 3 woningen, bouwen van een bijgebouw op het gelijkvloers en de 1ste verdieping, aanleggen van een terras op de 1ste verdieping, herzien van de binneninrichting van de woningen, uitvoeren van structurele binnenwerken, isoleren en wijzigen de achtergevel

Schaarbeek
Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 303 m² 318 m² 318 m² 15 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Op de gelijkaardige locatie is er geen vergunningsaanvraag

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PU/1863114
Gemeentelijke referentie 2022/1647=192/065
Versie 2

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 29-11-2022
 Opschorting (Gewijzigd project) 12-01-2024
 Einde van de opschorting 26-03-2024
Volledig dossier (Gewijzigd project) 26-03-2024
Betekening van de beslissing 12-04-2024
Begin van de werken 25-04-2024
Geldigheid van de vergunning 15-04-2027
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens