#}

Helmetsesteenweg 289
1030 Schaarbeek

Openbaar onderzoek afgerond

In een gebouw met een handelszaak op het gelijkvloers en de 1ste verdieping en 2 woningen op de verdiepingen, in overeenstemming brengen van de wijziging van het gebruik van de goederenhandel in een dienstenhandel

Schaarbeek
Wettelijke basis

Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed (cf.Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van vrijdag 15 september 2023 tot vrijdag 29 september 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Handelszaak 455 m² 0 m² Te bepalen -455 m²
Huisvesting 198 m² 198 m² Te bepalen 0 m²
Andere 0 m² 455 m² Te bepalen 455 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PU/1855923
Gemeentelijke referentie 2022/1296=132/289
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 23-09-2022
Bijkomende elementen 05-05-2023
Volledig dossier 19-06-2023
Begin van openbaar onderzoek 15-09-2023
Einde van openbaar onderzoek 29-09-2023
Overlegcommissie 12-10-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 27-10-2023
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens