Anethan 27-29
1030 Schaarbeek

Gewestelijke referentie 15/PU/1854714
Gemeentelijke referentie 2022/1219=063/027-029
Gebruikersnaam 1854714
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
Bijkomende verplichting die sommige vergunningen inhouden. In dat geval is de afgifte van de vergunning afhankelijk van de uitvoering of de betaling van lasten. De lasten kunnen in natura (bouwwerken) of in contant geld (storting van een geldsom) geëist worden. Lijst van de stedenbouwkundige lasten
 Openbaar onderzoek van donderdag 1 december 2022 tot donderdag 1 december 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits vervult deze rol. U kunt ook op maat gemaakte waarschuwingen ontvangen.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
  • De straatnaam zou in het nederlands en in het frans moeten worden vermeld
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Op een perceel met een voorgebouw (kantoor bijkomend bij de productieactiviteit + 3 woningen) en een achtergebouw (productieactiviteit), de uitvoering van structurele werken en de venstervergroting aan de zijgevel in overeenstemming brengen, en twee nieuwe dakkapellen aan de achtergevel te bouwen

Chronologie

Fase Datum
Indiening 15-09-2022
Volledig dossier 10-10-2022
 Opschorting (Gewijzigd project) 19-10-2022
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

Geen adviesverlenende instantie vermeld

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 165 m² 158 m² Te bepalen

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
17-06-2022 15/PU/1845866 16-11-2022
12-10-2021 15/PU/1810334
28-08-2020 15/PU/1758585
10-07-2017 PU/644032 08-02-2018
16-03-2016 PU/595947 12-08-2016
15-09-2015 CL3/581729 22-10-2015
05-03-2015 PU/559815
23-12-1999 CL3/415156 21-12-1999

Tijdslijn

De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent