NL    FR

Trooststraat 66-68
1030 Schaarbeek

Gewestelijke referentie 15/PU/1854268
Gemeentelijke referentie 2022/1195=054/066-068
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
Bijkomende verplichting die sommige vergunningen inhouden. In dat geval is de afgifte van de vergunning afhankelijk van de uitvoering of de betaling van lasten. De lasten kunnen in natura (bouwwerken) of in contant geld (storting van een geldsom) geëist worden. Lijst van de stedenbouwkundige lasten
 Openbaar onderzoek van vrijdag 10 maart 2023 tot vrijdag 24 maart 2023. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits vervult deze rol. U kunt ook op maat gemaakte waarschuwingen ontvangen.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Op een perceel bestaande uit een voorgebouw (4 woningen) en een achtergebouw (productieactiviteit), in overeenstemming brengen van de verhoging van het dak, de wijziging van de dakkapel en de overdekking van de koer van het achtergebouw, uitvoeren van wijzigingen aan de straatgevel van het voorgebouw, bouwen van bijgebouwen te bouwen als uitbreiding van de achtergevel van het voorgebouw, wijzigen van het volume van het bestaande bijgebouw om er terrassen op elke verdieping aan te leggen, bouwen van een dakkapel aan de achtergevel en 2 dakkapellen aan de straatgevel, uitvoeren van structurele werken, toevoegen van een woning in het voorgebouw (van 4 naar 5 woningen), wijzigen van de bestaande woningen

Documenten

Contact voor dit dossier

Bezwaren en opmerkingen: neem contact op met de gemeente
Regelingen beschikbaar op de website van de gemeente of op panelen van het openbaar onderzoek elk bezwaar over dit dossier dat niet bij het gemeentebestuur wordt ingediend, kan niet in aanmerking worden genomen

Chronologie

Fase Datum
Indiening 09-09-2022
Bijkomende elementen 27-10-2022
Volledig dossier 14-12-2022
Begin van openbaar onderzoek 10-03-2023
Einde van openbaar onderzoek 24-03-2023
Overlegcommissie 06-04-2023
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

DBDMH
Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 521 m² 565 m² Te bepalen
Ambachtelijke productieactiviteiten 297 m² 333 m² Te bepalen

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
07-12-2021 15/PU/1824807 12-09-2022
31-03-2009 CL2/454925 17-03-2009

Tijdslijn