#}

Milcampslaan 67
1030 Schaarbeek

Openbaar onderzoek afgerond

In een eengezinswoning, bouwen van een buitentrap, uitvoeren van structurele binnenwerken en wijzigen van de voorgevel

Schaarbeek
Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van vrijdag 26 mei 2023 tot vrijdag 9 juni 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
76 m² Niet meegedeeld Ontbrekend gegeven 0 m²
Huisvesting 447 m² 459 m² 459 m² 12 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PU/1850801
Gemeentelijke referentie 2022/1091=194/067
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 01-08-2022
Bijkomende elementen 24-01-2023
Volledig dossier 10-03-2023
Begin van openbaar onderzoek 26-05-2023
Einde van openbaar onderzoek 09-06-2023
Overlegcommissie 22-06-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 05-07-2023
 Einde van de opschorting 08-08-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 08-08-2023
Betekening van de beslissing 14-09-2023
Begin van de werken 16-10-2023
Geldigheid van de vergunning 14-09-2026
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens