NL    FR

Paul Deschanellaan 31
1030 Schaerbeek

Gewestelijke referentie 15/PU/1848627
Gemeentelijke referentie 2022/975=208/031
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
Bijkomende verplichting die sommige vergunningen inhouden. In dat geval is de afgifte van de vergunning afhankelijk van de uitvoering of de betaling van lasten. De lasten kunnen in natura (bouwwerken) of in contant geld (storting van een geldsom) geëist worden. Lijst van de stedenbouwkundige lasten
 Openbaar onderzoek van vrijdag 27 januari 2023 tot vrijdag 10 februari 2023. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits vervult deze rol. U kunt ook op maat gemaakte waarschuwingen ontvangen.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Op een perceel bestaande uit een voorgebouw (3 woningen) en een achtergebouw (lokalen horende bij de woningen), verhogen van het achterste dakvlak, bouwen een dakkapel aan de voor- en achtergevel, afbreken van het volume op de hoek van de 2de verdieping aan de achtergevel en verhogen van de rechter gemene muur op hetzelfde niveau, plaatsen aan de rechterkant van een zichtscherm op de balkons van de 1ste en de 2de verdieping, uitbreiden van de woning op de 2de verdieping in de zolderverdieping, privatiseren van het rechterdeel achteraan van de kelderverdieping ten gunste van het appartement op het gelijkvloers, herinrichten van het voorgebouw, uitvoeren van structurele binnenwerken, wijzigen de voorgevel en wijzigen van de achtergevel door hem te isoleren

Chronologie

Fase Datum
Indiening 12-07-2022
Bijkomende elementen 27-09-2022
Volledig dossier 14-11-2022
Begin van openbaar onderzoek 27-01-2023
Einde van openbaar onderzoek 10-02-2023
Overlegcommissie 23-02-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 08-03-2023
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

DBDMH
Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 384 m² 402 m² Te bepalen

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
17-11-2011 AA/408141 30-12-2012
22-05-1997 15/PFD/111825-01 01-07-1997

Tijdslijn