NL    FR

Gallaitstraat 74
1030 Schaarbeek

Gewestelijke referentie 15/PU/1847754
Gemeentelijke referentie 2022/932=108/074
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
Bijkomende verplichting die sommige vergunningen inhouden. In dat geval is de afgifte van de vergunning afhankelijk van de uitvoering of de betaling van lasten. De lasten kunnen in natura (bouwwerken) of in contant geld (storting van een geldsom) geëist worden. Lijst van de stedenbouwkundige lasten
 Openbaar onderzoek van vrijdag 27 januari 2023 tot vrijdag 10 februari 2023. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits vervult deze rol. U kunt ook op maat gemaakte waarschuwingen ontvangen.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

In een gebouw met een voorziening van collectief belang en een woning, in overeenstemming brengen van de bestemmingswijziging van de voorziening in een woning, de toevoeging van 2 extra woningen (dus in totaal 4 woningen), de esthetische wijziging van de voorgevel, verlengen van het bijgebouw op het gelijkvloers aan de rechterkant, plaatsen van een luifel op het gelijkvloers aan de linkerkant, bouwen van een klein bijgebouw op de 3de verdieping aan de rechterkant , vervangen van het zadeldak door een mansardedak, bouwen van een dakkapel aan de achtergevel, aanleggen van terrassen op de 1ste, 2de en 4de verdieping, wijzigen van de achtergevel en uitvoeren van structurele binnenwerken

Chronologie

Fase Datum
Indiening 05-07-2022
Bijkomende elementen 16-09-2022
Volledig dossier 31-10-2022
Begin van openbaar onderzoek 27-01-2023
Einde van openbaar onderzoek 10-02-2023
Overlegcommissie 23-02-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 08-03-2023
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

DBDMH
Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 338 m² 466 m² Te bepalen
Voorziening van collectief belang of van openbare dienst 83 m² Niet meegedeeld Te bepalen

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
07-01-2020 15/PU/1737140

Tijdslijn