NL    FR

Portaelsstraat 154
1030 Schaarbeek

Gewestelijke referentie 15/PU/1841274
Gemeentelijke referentie 2022/623=216/154
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
Bijkomende verplichting die sommige vergunningen inhouden. In dat geval is de afgifte van de vergunning afhankelijk van de uitvoering of de betaling van lasten. De lasten kunnen in natura (bouwwerken) of in contant geld (storting van een geldsom) geëist worden. Lijst van de stedenbouwkundige lasten
 Openbaar onderzoek van maandag 2 januari 2023 tot maandag 16 januari 2023. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits vervult deze rol. U kunt ook op maat gemaakte waarschuwingen ontvangen.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

In een gebouw met 2 handelszaken en 4 woningen, in overeenstemming brengen van de samenvoeging van de twee handelszaken, de uitbreiding van de handelszaak naar een gedeelte van de kelderverdieping, de overdekking van de 2 koeren, de doorboring van de muur aan de achterkant van het perceel, de uitbreiding van de woning op de 3de verdieping naar de zolderverdieping, de bouw van 2 dakkappellen aan de achtergevel, de wijziging van de binnenorganisatie, de uitvoering van structurele binnenwerken en de wijzigingen aangebracht aan de voorgevel

Chronologie

Fase Datum
Indiening 10-05-2022
Bijkomende elementen 29-08-2022
Volledig dossier 13-10-2022
Begin van openbaar onderzoek 02-01-2023
Einde van openbaar onderzoek 16-01-2023
Overlegcommissie 26-01-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 10-02-2023
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

DBDMH
Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 377 m² 377 m² Te bepalen
Handelszaak 97 m² 106 m² Te bepalen

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
26-07-2002 PU/193986 10-12-2002

Tijdslijn