NL    FR

Kolonel Picquartlaan 55-57
1030 Schaarbeek

Gewestelijke referentie 15/PU/1833381
Gemeentelijke referentie 2022/263=051/055-057
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
Bijkomende verplichting die sommige vergunningen inhouden. In dat geval is de afgifte van de vergunning afhankelijk van de uitvoering of de betaling van lasten. De lasten kunnen in natura (bouwwerken) of in contant geld (storting van een geldsom) geëist worden. Lijst van de stedenbouwkundige lasten
 Openbaar onderzoek van vrijdag 27 januari 2023 tot vrijdag 10 februari 2023. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits vervult deze rol. U kunt ook op maat gemaakte waarschuwingen ontvangen.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Op een perceel dat bestaat uit een voorgebouw (kantoor en 9 woningen (waarvan 1 conciërgewoning)) en een achtergebouw (opslag), het aantal woningen wijzigen (van 9 naar 10 woningen) op basis van de wijziging van het gebruik van het kantoor en het opheffen van de parkeerplaats, de inrichting van de conciërgewoning herzien als atelier, aanleggen van twee terrassen op het gelijkvloers achteraan, uitvoeren van structurele werkzaamheden (muuropeningen) en in overeenstemming brengen van de bouw van een bijgebouw op het koerniveau en de wijziging van het architecturale uitzicht van de voorgevel

Chronologie

Fase Datum
Indiening 04-03-2022
Bijkomende elementen 13-09-2022
Volledig dossier 28-10-2022
Begin van openbaar onderzoek 27-01-2023
Einde van openbaar onderzoek 10-02-2023
Overlegcommissie 23-02-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 08-03-2023
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

DBDMH
Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Stedenbouwkundige lasten

Aanleiding Bedrag
Besluit van de regering   850,00 €
Totaal 850,00 €

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Kantoor 51 m² 0 m² Te bepalen
Huisvesting 816 m² 867 m² Te bepalen
Last (17,00 x 50,00 €) - 0,00 € 850,00 €
Bewaring / opslag 242 m² 255 m² Te bepalen

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
19-05-2008 PU/196336 12-08-2009
15-12-2006 CL3/449918 08-12-2006

Tijdslijn