NL    FR

Daillyplein 11-11B
1030 Schaarbeek

Gewestelijke referentie 15/PU/1830260
Gemeentelijke referentie 2022/140=062/011
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
Bijkomende verplichting die sommige vergunningen inhouden. In dat geval is de afgifte van de vergunning afhankelijk van de uitvoering of de betaling van lasten. De lasten kunnen in natura (bouwwerken) of in contant geld (storting van een geldsom) geëist worden. Lijst van de stedenbouwkundige lasten
 Openbaar onderzoek van vrijdag 10 februari 2023 tot vrijdag 24 februari 2023. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits vervult deze rol. U kunt ook op maat gemaakte waarschuwingen ontvangen.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed Plaatsen van een of meerdere uithangbord(en) en/of reclame verwijzend naar het uithangbord

Voorwerp van de aanvraag

In een gebouw bestaande uit 1 winkel en 6 woningen, wijzigen van de commerciële bestemming in voorziening van collectief belang (medisch kabinet - 438 m²), bouwen van een buitentrap en plaatsen van een nieuwe lift in de kelderverdieping naar de 1ste verdieping

Chronologie

Fase Datum
Indiening 04-02-2022
Begin van openbaar onderzoek 10-02-2023
Einde van openbaar onderzoek 24-02-2023
Overlegcommissie 09-03-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 22-03-2023
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

FOD Binnenlandse Zakende - Veiligheidscommissie ASTRID
Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 640 m² 640 m² Te bepalen
Voorziening van collectief belang of van openbare dienst Niet meegedeeld 260 m² Te bepalen
Handelszaak 260 m² Niet meegedeeld Te bepalen

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
19-04-2013 PU/486216 10-07-2013
26-05-2011 ENS/404060
01-06-2005 PU/195199 07-12-2006
20-03-2002 PU/192401 11-09-2002
08-02-2002 PU/192589 10-12-2002
09-04-1999 ENS/191539

Tijdslijn