Rassonstraat 89
1030 Schaarbeek

Gewestelijke referentie 15/PU/1828520
Gemeentelijke referentie 2022/40=231/089
Gebruikersnaam 1828520
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van vrijdag 6 mei 2022 tot vrijdag 20 mei 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Andere

Voorwerp van de aanvraag

In een eengezinswoning de bouw van een volume in de achtergevel op de 3e verdieping in overeenstemming brengen met de esthetische veranderingen aan de voorgevel en een terras op de 3e verdieping in de achtergevel creëren

Chronologie

Fase Datum
Indiening 18-01-2022
Begin van openbaar onderzoek 06-05-2022
Einde van openbaar onderzoek 20-05-2022
Overlegcommissie 02-06-2022
 Opschorting (Gewijzigd project) 16-06-2022
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 310 m² 310 m² Te bepalen
Andere 83 m² 83 m² Te bepalen

Overzicht van de aanvragen

Op de gelijkaardige locatie is er geen vergunningsaanvraag

Tijdslijn