Hutstraat 2A
1030 Schaarbeek

Gewestelijke referentie 15/PU/1826938
Gemeentelijke referentie 2021/1469=044/002A
Gebruikersnaam 1826938
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
Bijkomende verplichting die sommige vergunningen inhouden. In dat geval is de afgifte van de vergunning afhankelijk van de uitvoering of de betaling van lasten. De lasten kunnen in natura (bouwwerken) of in contant geld (storting van een geldsom) geëist worden. Lijst van de stedenbouwkundige lasten
 Openbaar onderzoek van maandag 19 september 2022 tot maandag 3 oktober 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits vervult deze rol. U kunt ook op maat gemaakte waarschuwingen ontvangen.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

In een gebouw met 6 woningen, regulariseren van de bouw van een bijgebouw op het gelijkvloers (+/- 4m²), de toevoeging van 2 nieuwe woningen in de zolderverdieping (van 6 naar 8 woningen), de uitvoering van structurele werken en esthetische wijzigingen aan de voorgevel, bouwen van een dakkapel aan de voor- en de achtergevel, uitvoeren van structurele en interne herinrichtingswerken en creëren van een nieuwe voordeur

Chronologie

Fase Datum
Indiening 28-12-2021
Bijkomende elementen 03-05-2022
Volledig dossier 17-06-2022
Begin van openbaar onderzoek 19-09-2022
Einde van openbaar onderzoek 03-10-2022
Overlegcommissie 13-10-2022
 Opschorting (Gewijzigd project) 27-10-2022
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

DBDMH
Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 698 m² 716 m² Te bepalen

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
19-09-2022 04/IPEEXT/1855309 26-09-2022
28-04-2021 15/GOU_PU/1784691
10-07-2020 15/PU/1754167 08-04-2021
06-12-2016 PU/620401
18-11-1998 PU/192390 19-04-1999

Tijdslijn