#}

Rogierstraat 167
1030 Schaarbeek

Openbaar onderzoek afgerond

In een gebouw met gemengd gebruik (1 handelszaak en 2 woningen), regulariseren van de koeroverdekking, de bouw van een dakkapel en de aanleg van een terras op het platte dak van de 1ste verdieping aan de achtergevel, herinrichten van de 2 bestaande woningen en wijzigen van het architecturale uitzicht van de voorgevel (etalage, voordeur, ramen, balustrades, sokkel en bekleding van het gelijkvloers)

Schaarbeek
Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van vrijdag 24 maart 2023 tot vrijdag 7 april 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Handelszaak 65 m² 70 m² 70 m² 5 m²
Huisvesting 133 m² 133 m² 133 m² 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PU/1826816
Gemeentelijke referentie 2021/1462=234/167
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 24-12-2021
Bijkomende elementen 27-10-2022
Volledig dossier 15-12-2022
Begin van openbaar onderzoek 24-03-2023
Einde van openbaar onderzoek 07-04-2023
Overlegcommissie 20-04-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 04-05-2023
 Einde van de opschorting 30-10-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 30-10-2023
Betekening van de beslissing 15-11-2023
Geldigheid van de vergunning 15-11-2026
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens