Thomas Vinçottestraat 78
1030 Schaarbeek

Gewestelijke referentie 15/PU/1823300
Gemeentelijke referentie 2021/1305=255/078
Gebruikersnaam 1823300
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van vrijdag 6 mei 2022 tot vrijdag 20 mei 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

In een gebouw met 2 woningen, uitbreiden van de woning van het gelijkvloers in de kelderverdieping achteraan, afbreken van het bijgebouw aan de linkerkant, bouwen van een uitbreiding (op één niveau) op het gelijkvloers, verhogen van de gemene rechtermuur en aanleggen van een terras op de 1ste verdieping, uitvoeren van structurele binnenwerken en wijzigen van de achtergevel

Chronologie

Fase Datum
Indiening 18-11-2021
Bijkomende elementen 01-02-2022
Begin van openbaar onderzoek 06-05-2022
Einde van openbaar onderzoek 20-05-2022
Overlegcommissie 02-06-2022
 Opschorting (Gewijzigd project) 17-06-2022
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

DBDMH
Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 182 m² 172 m² Te bepalen
Andere 49 m² 58 m² Te bepalen

Overzicht van de aanvragen

Op de gelijkaardige locatie is er geen vergunningsaanvraag

Tijdslijn