Huart Hamoirlaan 129
1030 Schaarbeek

Gewestelijke referentie 15/PU/1821268
Gemeentelijke referentie 2021/1218=141/129
Gebruikersnaam 1821268
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van vrijdag 6 mei 2022 tot vrijdag 20 mei 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

In een gebouw met gemengd gebruik (1 handelszaak en 1 woning), in overeenstemming brengen van de toevoeging van een woning op de bovenste verdiepingen, wijzigen van de bestemming van het commerciële gelijkvloers in huisvesting (van 1 naar 3 woningen), herzien van de inrichting van de bestaande woning, afbreken en opbouwen van een bijgebouw op het gelijkvloers, de 1ste en de 2de verdieping, aanleggen van terrassen op de 1ste en de laatste verdieping, bouwen van een dakkapel op de achterste dakhelling en wijzigen van de voorgevel (ramen)

Chronologie

Fase Datum
Indiening 05-11-2021
Bijkomende elementen 19-01-2022
Begin van openbaar onderzoek 06-05-2022
Einde van openbaar onderzoek 20-05-2022
Overlegcommissie 02-06-2022
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

DBDMH
Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 245 m² 246 m² Te bepalen

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
26-11-2021 15/IPETMP/1823959 21-12-2021
03-07-2020 15/PU/1753407 29-03-2021

Tijdslijn