Vaderlandsplein 51
1030 Schaarbeek

  • Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting zonder verplichte medewerking van een architectHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 2 van het besluit

Openbaar onderzoek

Referenties

Nova referentie15/PU/1800255
Identificatiecode1800255
Gemeentelijke referentie2021/976=206/051

Chronologie

Stap Datum
Indiening 28-09-2021
Extra elementen
Ontvangstbevestiging volledig dossier
Kennisgeving van besluit

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

in een gebouw met een gemengd gebruik, in overeenstemming brengen van de derde woning in de zolder, de sluiting van een balkon en de toevoeging van een terras in de achtergevel op de vierde verdieping, de toevoeging van een terrasdeur en een balkon in de voorgevel van de zolder, de wijziging van de voorgevel en uitvoeren van structurele binnenwerken

Betrokken percelen

21904B0455/00C009

Veranderingen in vloeroppervlakten

Geen gegevens

Vergunnings geschiedenis

Stedenbouwvergunningen waarvan de geolokalisatie vergelijkbaar is met deze.

Indiening Referentie Notificatie Staat
28-04-2006 PU/195552 28-12-2006 Toegekend

Theoretische verwerkingstijd

160 dagen

Documenten

Geen documenten beschikbaar

Tijdlijn