Léon Mignonstraat 16
1030 Schaarbeek

Gewestelijke referentie 15/PU/1795683
Gemeentelijke referentie 2021/723=193/016
Gebruikersnaam 1795683
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van vrijdag 25 februari 2022 tot vrijdag 11 maart 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Opsplitsen van een eengezinswoning in twee woningen, bouwen van een bijgebouw op het gelijkvloers, in overeenstemming brengen van de bouw van een dakkapel aan de achtergevel en van de aan de voorgevel aangebrachte wijzigingen

Chronologie

Fase Datum
Indiening 04-08-2021
Bijkomende elementen 10-12-2021
Begin van openbaar onderzoek 25-02-2022
Einde van openbaar onderzoek 11-03-2022
Overlegcommissie 24-03-2022
Betekening van de beslissing 02-06-2022

Adviesverlenende instanties

DBDMH
Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 149 m² 175 m² Te bepalen

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
27-06-2022 15/GOU_PU/1848806

Tijdslijn